Poprzedni
Następny

CERSTYL®

POLITYKA PRYWATNOŚCI I KLAUZULA INFORMACYJNA

Na wstępie w kilku słowach wyjaśniamy, na czym polega RODO. Otóż jeżeli Klient Sklepu Internetowego Cerstyl.pl bądź Klient sklepów stacjonarnych CERSTYL przekaże nam informacje dotyczące swoich danych osobowych, takie jak adres zamieszkania czy adres budowy, adres poczty mailowej, numery telefonu, a także inne dane czy informacje jego identyfikujące, to informacje takie nie będą ujawniane lub przekazywane jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej, chyba, że wcześniej zostaniemy przez Klienta do tego upoważnieni lub obowiązek ujawnienia tych danych wynikać będzie na podstawie obowiązującego prawa.

Ponadto wyjaśniamy, że firma Cerstyl Spółka z o.o. (NIP 7773352874) prowadzi działalność handlową w stacjonarnych Salonach płytek i łazienek oznaczonych znakiem towarowym CERSTYL®, oraz w swoim sklepie internetowym sklep@cerstyl.pl).

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych – w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – informujemy, że:

Administratorem danych osobowych Klientów sklepów stacjonarnych, jak i Klientów e-sklepu jest firma Cerstyl Spółka z o.o. z siedzibą w Czerwonaku (KRS 0000800334, NIP 7773352874, REGON 384166071) pod adresem:

Cerstyl Spółka z o.o.
ul. Szkolna 43
62-004 Czerwonak
tel. 601 661 097
mail: biuro@cerstyl.pl

W dalszej części Polityki prywatności nazwa własna Cerstyl jest równoważna nazwie Administrator.

Podanie danych osobowych do zawarcia umowy jest dobrowolne. Dotyczy obsługi i sprzedaży w sklepach stacjonarnych Cerstylu, jak w sprzedaży internetowej. 

W przypadku sprzedaży internetowej nie podanie danych w zakresie wymaganym przez sklep internetowy Cerstyl może skutkować nie wykonaniem umowy.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o RODO art. 6 ust. 1.a, w celu korzystania z usług serwisu internetowego Cerstyl, tj. w celu przyśpieszenia zawierania transakcji internetowych.

Dane osobowe przetwarzane są przez Cerstyl jedynie w celu:

  • prowadzenia korespondencji, w tym przygotowania i przesłania oferty handlowej, marketingowej, technicznej itp.,

  • odpowiadania na pisma, maile, pytania i wnioski,

  • zawarcia i realizacji umów kupna-sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Cerstyl,

  • wystawiania i przechowywania faktur i innych dokumentów kupna-sprzedaży czy księgowo-fiskalnych,

  • przechowywania dokumentów w celu rozpatrywania reklamacji,

  • ustalania faktów, obrony i/lub dochodzenia roszczeń,

  • prowadzenia marketingu bezpośredniego za zgodą Klienta,

  • tworzenia na potrzeby własne zestawień, analiz i statystyk,

  • weryfikacji wiarygodności płatniczej,

  • wsparcia kompleksowej obsługi sprzedaży,

  • utrzymania wysokiej jakości obsługi i współpracy handlowej.

Cerstyl przetwarza również dane osobowe w zakresie monitoringu wizyjnego w sklepach stacjonarnych Cerstylu – jedynie w celu ochrony mienia przed dewastacją lub kradzieżą.

Dane osobowe używane są do zarządzania zakupami dokonanymi w sklepach stacjonarnych i w sklepie Cerstyl.pl w celu przetwarzania zamówień i zwrotów oraz w celu wysyłania informacji o realizacji zamówienia czy organizacji dostawy, powiadomień o statusie przesyłki lub informacji w przypadku wystąpienia problemów z dostawą zamówienia. Dane osobowe są używane również do zarządzania płatnościami oraz do przetwarzania reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być Poczta Polska, firmy kurierskie lub transportowe, Państwa architekci i projektanci wnętrz, firmy dostarczające oprogramowanie (Comarch) czy serwisujące programy i sprzęt komputerowy, firmy zapewniające komunikację teleinformatyczną, a także firma obsługująca Cerstyl pod kątem księgowo-podatkowym. Gdy wymagają tego przepisy prawa dostęp do danych może mieć administracja publiczna czy inne uprawnione instytucje.

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas nie dłuższy od okresów zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Posiadają Państwo prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania czy do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Pliki cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w zakładce „Pliki cookies”.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I KLAUZULA INFORMACYJNA