Poprzedni
Następny

CERSTYL®

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I KLAUZULA INFORMACYJNA

Na wstępie w kilku słowach wyjaśniamy na czym polega RODO. Otóż jeżeli Klient przekaże nam informacje dotyczące swoich danych osobowych, takie jak adres zamieszkania czy adres budowy, adres poczty mailowej, numery telefonu, a także inne dane czy informacje jego identyfikujące, to informacje takie nie będą ujawniane lub przekazywane jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej, chyba, że wcześniej zostaniemy przez niego do tego upoważnieni lub obowiązek ujawnienia tych danych wynikać będzie na podstawie obowiązującego prawa. 

Ponadto wyjaśniamy, że Firma FURIM Leszek Furmanek z siedzibą w Czerwonaku przy ul. Szkolnej 43 (NIP: 9720047023) prowadzi działalność handlową w salonach płytek i łazienek oznaczonych znakiem towarowym CERSTYL® oraz sprzedaż internetową za pośrednictwem strony www.cerstyl.pl

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych – w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – informujemy, że: 

 • Administratorem danych osobowych jest firma FURIM Leszek Furmanek, prowadząca działalność handlową pod marką CERSTYL, z siedzibą 62-004 Czerwonak, ul. Szkolna 43 (NIP: 9720047023) tel. 601 661 097 mail: biuro@cerstyl.pl
 • W dalszej części nazwa Cerstyl jest równoważna nazwie Administrator.
 • Podanie danych osobowych niezbędne do zawarcia umowy, ale jest dobrowolne. Nie mniej nie podanie danych w zakresie wymaganym przez Cerstyl może skutkować nie wykonaniem umowy.
 • Dane osobowe przetwarzane są przez Cerstyl jedynie w celu:
 • prowadzenia korespondencji, w tym przygotowania i przesłania oferty handlowej, marketingowej, technicznej itp.,
 • odpowiadania na pisma, maile, pytania i wnioski,
 • zawarcia i realizacji umów kupna-sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Cerstyl,
 • wystawiania i przechowywania faktur i innych dokumentów kupna-sprzedaży czy księgowo-fiskalnych,
 • przechowywania dokumentów w celu rozpatrywania reklamacji,
 • ustalania faktów, obrony i/lub dochodzenia roszczeń,
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego,
 • tworzenia na potrzeby własne zestawień, analiz i statystyk,
 • weryfikacji wiarygodności płatniczej,
 • wsparcia kompleksowej obsługi sprzedaży,
 • utrzymania wysokiej jakości obsługi i współpracy handlowej.
 • Cerstyl przetwarza również dane osobowe w zakresie monitoringu wizyjnego w sklepach Cerstylu jedynie w celu ochrony mienia przed dewastacją lub kradzieżą.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być Poczta Polska, firmy kurierskie lub transportowe, architekci i projektanci wnętrz obsługujący klientów Cerstylu, firmy dostarczające oprogramowanie (Comarch) czy serwisujące programy i sprzęt komputerowy, a także firma obsługująca Cerstyl pod kątem księgowo-podatkowym.
 • Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas nie dłuższy od okresów zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 • Posiadają Państwo prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania czy do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.